0

Ändra teman

Ni kan ändra det tema er webbplats använder sig utav, dock råder vi er att inte göra detta då vi inte tar ansvar för de komplikationer som kan uppstå genom att detta görs. Vi ser helst heller inte att ni uppdaterar teman eller plugins då vi inte kan garantera kompabilitet för nyare versioner än de levererade. Är ni intresserade utav att uppdatera ert tema, plugins och/eller Wordpress kärna ber vi er kontakta Bluerange först.

 

Screen_Shot_2013-12-18_at_09.38.59.png

 

Det är vanligt att detta alternativet inte syns för Bluerangeanvändare, då det motverkar att något uppdateras och förstör. Vill ni ha tillgång till detta så kontakta Bluerange.

 

I exemplet ovan har vi klickat på "Utseende" och sen "Teman". Här kan vi välja bland de olika teman som redan är installerade i vår Wordpress installation. Vi kan även lägga till nya teman. Detta görs som sagt på egen risk och vi tar inte på något sätt ansvar för ändringar som görs här.

 

Den här sidan används för att hantera dina installerade teman. Bortsett från WordPress standardteman som följer med installationen så är teman designade och utvecklade av tredje part.

Från denna sida kan du:

  • Knacka eller för muspekaren över för att se knapparna för att aktivera eller visa en förhandsgranskning
  • Klicka på ett tema för att se namn, version, skapare, beskrivning, etiketter och länken för att radera temat.
  • Klicka på Anpassa för nuvarande tema eller Förhandsgranska på något av dom andra temana för att visa en förhandsgranskning live.

Nuvarande tema visas markerat som första tema.

 

Förhandsgranskning och anpassning

 

Knacka eller för muspekaren över ett tema och klicka på knappen Förhandsgranska för att se en förhandsgranskning live av det temat och för möjligheten att ändra inställningarna i ett separat fullskärmsläge. Du hitta även en knapp för att förhandsgranska ett tema live under den detaljerade beskrivningen av ett tema. Alla installerade teman kan förhandsgranskas och anpassas på detta sätt.

Temat som förhandsgranskas är fullt interaktivt — navigera dig runt på olika sidor för att se hur temat i fråga hanterar inlägg, arkiv och andra sidmallar. Inställningarna kan skilja sig beroende på vilka funktioner temat har stöd för. För att använda dom nya inställningarna och aktivera temat, klicka på knappen Spara & aktivera ovanför menyn.

När man förhandsgranskar på mindre skärma så kan man använda minimeringsknappen nere till vänster i panelen. Detta gömmer panelen och ger dig mer rum att förhandsgranska din webbplats med det nya temat. För att maximera panelen igen, klicka på samma knapp igen.

0 kommentarer

Du måste logga in om du vill lämna en kommentar.