0

Skapa och redigera inlägg (posts)

Introduktion

Inlägg har olika funktioner i Wordpress och kan användas till nästan vad som helst. Några exempel på dessa är: Nyheter, fylla ett bildgalleri, skapa produkter etc. Vissa teman tillåter att användaren ger inlägg kategorier som gör att inläggen dyker upp på olika platser i temat, mer om detta i senare avsnitt.

 

Skapa nytt inlägg

För att skapa ett nytt inlägg väljer du "Inlägg" i vänstermenyn från administrationspanelen. Detta öppnar upp en undermeny från vilken du kan välja olika sektioner som rör inlägg.

Screen_Shot_2013-12-17_at_16.19.07.png

 

I exemplet ovan håller jag musen över "Inlägg" och får fram en sidomeny med samma sektioner som vi får genom att klicka på "Inlägg".

 

Screen_Shot_2013-12-17_at_16.21.39.png

 

När vi har valt "Inlägg" eller "Alla inlägg" så kommer vi till översikten av våra inlägg. Här hittar vi från vänster, titeln på inläggen, vem som skrivit det, om det är angivet någon/några kategorier, om några etiketter är satta för inlägget ex. Vegetariskt, om inlägget har några kommentarer och vilket datum som det publicerades.

 

Många teman sorterar ut sina inlägg på den publika webbplatsen efter datumet de publicerades. Så om ni vill ändra ordningen på inlägg ute på er webbplats kan ni redigera tiden det skrevs, och på detta sätt ordningen.

 

skapa nytt inlägg

Väl inne på "Inlägg / Alla inlägg" klickar ni på "Skapa nytt" knappen antingen i vänstermenyn eller bredvid "Inlägg" rubriken. Detta tar er till en ny sida där ni kan skapa inläggets innehåll och inställningar.

 

Screen_Shot_2013-12-17_at_16.32.47.png

 

Exemplet ovan visar hur inläggssidan ser ut för temat Twentyfourteen. Er inläggsida kan variera i utseende beroende på vilket tema ni har.

 

Några saker som är genomgående är:

 

Mittsektionen

 • Vi har i toppen ett fält för att ange en rubrik.
 • Direkt under rubriken har vi ett fält för att ändra permalänk.
 • Under denna har vi en knapp för att lägga till media i vårt inlägg.
 • Vi kan välja att antingen skapa vårt innehåll i det "Visuella" läget eller "Text". Standard för användare är att använda sig utav "Visuella" då "Text" läget är mer för programmering.
 • Under dessa sektioner kan teman visa ut temaspecifika fält. Bluerange kan tyvärr inte bifoga instruktioner till dessa då mängden teman är för stor, utan vi hänvisar till att kontakta vår support som i möjliga mån kan assistera med vart information kan hittas.

 

Högersektionen


Högersektionen är lång, så vi delar upp den i två.

Screen_Shot_2013-12-17_at_17.03.17.png

 

Överst i högersektionen ser vi "Publicera" sektionen. Här kan ni:

 • Förhandsgranska de ändringar ni har gjort
 • Välja om inlägget ska vara: Publicerat (Synligt för alla), Vänta på granskning (Inlägget är klart men väntar på att en admin ska godkänna och publicera det) eller Utkast (Ett inlägg som inte är färdigskrivet).
 • Man kan även välja om inlägget ska vara Publikt (Synligt för alla), Lösenordsskyddat (Krävs lösenord för att se), eller Privat (endast inloggade användare kan se det).
 • Vissa teman har även "Format" som kan väljas som ändrar utseendet på inlägget o stora drag.

 

Screen_Shot_2013-12-18_at_08.40.16.png

 

I den undre delen av högersektionen hittar vi:

 •  Kategorier. Detta är ett sätt att dela upp sina inlägg och används ofta för att bestämma vart ett inlägg skall visas ut ex. Om kategorin "Bildspel" väljs och ett tema har satt att "Bildspel" visas ut i bildspelet, så kommer inlägget att synas där.
 • Etiketter är ett sätt att märka sina inlägg vilket hjälper när man t.ex. söker på sidan.
 • Utvald bild används utav många teman när det vill visa ut en specifik bild ifrån temat. Detta kan ex. vara en liten bild bredvid inlägget.

0 kommentarer

Du måste logga in om du vill lämna en kommentar.