Följ

Vanliga frågor och svar om e-post

Har ni något spamfilter?

Ja, alla e-postanvändare hos Bluerange har möjligheten att aktivera ett spamfilter. Filtret stoppar en mycket stor andel av all skräppost. Inställningen görs enkelt i MailCenter och gäller på kontonivå.


Har ni virusskydd på e-posten?

Ja, alla inkommande och utgående e-brev måste passera ett virusfilter. Detta minimerar risken för att du infekteras av ett datorvirus samt att du av misstag sprider virus vidare.


Hur installerar jag mitt e-postkonto i mitt e-postprogram?

Vi har guider för flera av de vanligaste programmen.


Kan jag, eller ni, spärra en avsändare så att jag slipper få e-post från den adressen?

Nej, det är tyvärr inte möjligt ännu. Vi jobbar på att hitta en bra lösning. Ett tips kan tills vidare vara att skapa ett "filter" (stöds av de flesta klienter) för att sortera inkommande e-post i olika kataloger. I Outlook hittar du det under "Verktyg - Regelguiden".


Hur skapar jag nya e-postadresser?

För att kunna lägga upp nya e-postkonton måste du ha administratörsrättigheter. Är du osäker på vilket konto som har dessa rättigheter? Kontakta oss. Har du adminrättigheter loggar du in i MailCenter och sedan fliken "Konton".

Kan jag byta lösenord på mina e-postadresser?

Ja, logga in i MailCenter och gå till fliken som heter "Inställningar" och sedan väljer du "Lösenord".


Har ni någon webbmail där man kan man kolla sin e-post?

Ja, alla våra kunder har kostnadsfritt tillgång till vårt egenutvecklade webbgränssnitt för e-posthantering. Läs mer om Mailcenter här.


Jag kan inte skicka några/ett brev. Det ligger kvar i Utkorgen

Det troligaste är att vår e-postserver inte godkänner mottagaren eller förvisso också avsändaren. Två kriterier måste vara uppfyllda:

  • Mottagaradressen och avsändaradressen måste vara giltiga e-postadresser, t.ex. innehålla @ och inga specialtecken som åäö.
  • Mottagaradressen eller avsändaradressen måste vara känd av e-postservern, det vill säga vara kund hos oss. Du måste ange en avsändaradress som du har som kund hos oss.

Kontrollera därför mottagaradressen, men även den avsändaradress du har ställt in i ditt e-postprogram. Enkla kontroller innefattar också att verifiera att du skickar med korrekt (vår) e-postserver.


Jag har skickat ett brev, men det har inte kommit fram

Börja med att kontrollera mottagaradressen extra noga. Om ditt brev inte kan skickas kommer du att få ett felbrev tillbaka som påtalar just detta, men det kan ta ett tag innan detta felbrev kommer. Om du har korrekt domännamn, men fel "före @", kommer felbrevet oftast ganska snabbt tillbaka, men om själva domännamnet (efter @) är fel kan det ta längre tid och om mottagande e-postserver är svår att kontakta kommer försök att göras i upp till 8 timmar.

Om mottagaradressen är korrekt och mottagande e-postserver går att kontakta har ditt e-brev skickats så långt vi har kontroll över det.


Jag har inte fått ett brev som jag vet att någon annan har skickat

Det kan tyckas banalt, men kontrollera först:

  • Att användaren verkligen har skickat till rätt adress.
  • Att du verkligen hämtar från det konto där adressen finns.
  • Att din mottagaradress hos oss inte är vidarebefordrad till en annan e-postadress.

Om allt stämmer finns det bara två möjliga orsaker kvar. Antingen har avsändarens e-postserver långa utköer (det har alltså inte lämnat hans eller hennes leverantör ännu), eller så är inte vår e-postserver kontaktbar. I första fallet är det inget vi kan påverka. I andra fallet kan du vara säker på att vi känner till problemet och arbetar på att lösa det omgående.


Jag har fått ett stort brev och kan/orkar inte vänta på att det skall hämtas ned

Om du inte använt "MailCenter" tidigare är det dags att göra det nu. MailCenter är vårt webbaserade komplement till ditt vanliga e-postprogram. I MailCenter kan du logga på med samma inställningar som du använder i e-postprogrammet och ta bort eller flytta på e-brev utan att först behöva hämta dem. Du når MailCenter via inloggningsrutan överst på sidan.

 

Om du nyligen har avbrutit en hämtning med ditt vanliga e-postprogram kan själva e-brevsfilen vara låst på vår server. Du kan då inte ta bort det i Mail Center förrän hämtningen har gett "time out". Du kan därför behöva vänta förslagsvis 15 minuter innan det går att ta bort.


Det verkar inte som att jag får några brev längre

Återigen skall du kontrollera:

  • Att du verkligen hämtar från det konto du har hos oss.
  • Att din mottagaradress hos oss inte är vidarebefordrad till en annan e-postadress.
  • Be någon som skickat till dig tidigare att skicka ett e-brev och vänta ett tag innan du verifierar att det inte kommit fram.

Om verkligen INGA e-brev kommer fram till dig återstår endast om det skulle vara något fel på ditt domännamn. Det kanske har gått ut utan att det förnyats. Vi fakturerar de domännamn vi registrerat åt dig för förnyelse, men om någon annan registrerat domännamnet (eller om det är en se-domän) har vi ingen kontroll över det förfarandet.


Jag får ingen kontakt med e-postservern

Kontrollera först att din uppkoppling fungerar över huvud taget. Eftersom e-posten ofta är det man använder mest, eller startar först, är det också där man först upptäcker att man inte får någon kontakt. Gå till några valfria webbplatser och verifiera att du kan ladda tidigare obesökta sidor. Får du ingen kontakt alls skall du kontakta din uppkopplingsleverantör för besked. Bluerange har inga uppkopplingstjänster.

Om du får kontakt med omvärlden, men Bluerange fortfarande inte går att nå finns tre orsaker kvar. Det vara problem mellan din uppkopplingsleverantör och någon av våra som gör att det verkar som att det bara är oss du inte får kontakt med. Sådana problem har vi svårt att upptäcka och naturligtvis ingen kontroll över.

Det kan också vara så att någon av våra förbindelser ligger nere, eller att vår e-postserver är tillfälligt ur funktion. I sådana fall kan du vara förvissad om att vi gör allt vi kan för att komma igång snarast i normal drift.

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

0 Kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.
Powered by Zendesk