Följ

Komponenter

Tillgång till komponenter är viktigt för att kunna bygga avancerade webblösningar. Nedanstående komponenter är utvecklade av Bluerange och erbjuds i webbhotellet. Dokumentation för respektive komponent finns under beskrivningarna nedan. 
 

ASPUpload för att ta emot filer från webbformulär

Filer kan skickas upp till webbplatsen som en del av ett postat webbformulär. Sådana filer kan tas emot i ett ASP-script med hjälp av komponenten Bluerange.ASPUpload.

 

ActiveMail för att skicka e-brev
Med komponenten Bluerange ActiveMail kan du skicka e-brev från din webblösning, i din egen scriptkod går det att styra det mesta som har med e-brevet att göra.


ActiveImage för bildbearbetning

Bluerange ActiveImage är utvecklad med Microsoft.NET och med hjälp av komponenten kan du manipulera en bildfil som tagits emot från ett webbformulär.


Kryptera och dekryptera med ActiveCrypto

Komponenten Bluerange ActiveCrypto kan skapa hash-värden samt kryptera och dekryptera med både symmetriska och asymmetriska (publika/privata nycklar) metoder.

 

Skicka e-brev från formulär med FormMail  [osupporterad]

Bluerange FormMail är ett script som utvecklats för att på enklast möjliga sätt kunna skapa och skicka ett e-brev som resultat av ett ifyllt webbformulär. OBS! Denna komponent är ej längre supporterad och kommer sannolikt att försvinna från våra webbservrar med tiden. Vi rekommenderar alla kunder att använda sig av ActiveMail istället.

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

2 Kommentarer

 • 0
  Avatar
  Bluerange

  Exempel ASPUpload

  Komponenten är endast till för att anropas från ASP-script och objektet måste skapas via Server-objektet.

  Det versionsoberoende namnet på komponenten är:

  Bluerange.ASPUpload

  Följande exempel tar emot en postad fil från ett webbformulär och sparar den i webbplatsen:

   

  Set frm = Server.CreateObject("Bluerange.ASPUpload")
  If frm.RemoteFileName("minfil")>"" Then
    frm.Save "minfil", Server.MapPath("/images/startbild.jpg") 
  End If
  
 • 0
  Avatar
  Bluerange

  Exempel Activemail

  Komponenten kan användas från valfritt språk som kan skapa och anropa COM-komponenter.

  Det versionsoberoende namnet på komponenten är:

  Bluerange.Activemail

  Exempel på att skicka ett meddelande i ett ASP-script:

   

  Set mail = Server.CreateObject("Bluerange.ActiveMail") 
  mail.Server = "webbskicka.bluerange.se" 
  mail.FromName = "Företaget AB" 
  mail.FromAddress = "info@foretag.net" 
  mail.Subject = "Mer information" 
  mail.To = "pelle@kund.se" 
  mail.Message = "Här kommer lite mer information om oss..."
  
  If Not mail.Send() Then
    Response.Write "Brevet kunde inte skickas!" 
  End If
  
Artikeln är stängd för kommentarer.
Powered by Zendesk