Följ

Databaser

I den här sektionen har vi samlat information som är relaterat till databaser.

 

Rekommendationer

Om du följer dessa rekommendationer får du förhoppningsvis så få fel och problem som möjligt. Läs mer

 

MS SQL Server

MS SQL Server finns som tilläggstjänst till våra webbhotellpaket. Här kan du läsa om hur du ska jobba med
SQL Server när du är kund hos Bluerange.

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

2 Kommentarer

 • 0
  Avatar
  Bluerange

  Rekommendationer för ASP och databaser


  Om du följer dessa rekommendationer får du förhoppningsvis så få fel och problem som möjligt. Det finns förstås många olika sätt att göra varje operation på och alla sätt är ju bra utom de dåliga. Vi tycker oss dock funnit att med följande tips uppstår färre problem vid utvecklingen av ASP och databaser.  

   

  Gå direkt mot databasfilen

  För att slippa vara beroende av att vi lägger in ett så kallat ODBC-namn, och därmed få full frihet att hantera valfritt antal databaser placerade var som helst i webbplatsen, rekommenderar vi att du alltid går direkt mot databasfilen.

   

  Det betyder att du i Connection-strängen anger önskad drivrutin (databasformat) samt sökvägen till databasfilen. Du skall alltid använda OLEDB för att komma åt databasen.

   

  Den lokala sökvägen på webbservern till en specifik databasfil i din webbplats kan du alltid ta reda på med hjälp av Server.MapPath. Om du skall öppna en koppling till en Microsoft Access-databas kan det se ut på följande vis:

   

  Set conn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
  strFil = Server.MapPath("/priv/kdata55.mdb")
  conn.Open "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data source=" &  strFil

   

  Databasdrivrutinen kan anges med "Provider"-parametern i Connection-strängen och sökvägen till databasfilen anges då med "Data source"-parametern.

   

  För Microsoft Access-databaser är alltid "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0". För SQL-databaser är alltid "Provider=SQLOLEDB".

   

  Placera databasfilen i /priv-mappen

  I det normala fallet gäller samma rättigheter för en databasfil som för en webbsida, d.v.s. vanliga besökare i webbplatsen kan läsa dess innehåll. Det betyder att en besökare som kan gissa sig till namnet på databasfilen kan hämta hela databasfilen genom att skriva in dess namn i adressrutan i webbläsaren.

   

  Det bästa är därför att placera databasfilen i den speciella /priv-mappen. Denna mapp är speciell på så sätt att den automatiskt är skyddad från nedladdning. Vad du än placerar i en mapp med namnet "priv" i roten på din webbplats, så kan ingen besökare hämta dessa filer.

   

  Håll inga connections öppna i sessionen eller applikationen

  Att hålla en connection öppen mot databasen är resurskrävande. Databasåtkomsten OLEDB har i sig en teknik ("connection pooling") för att snabbt och effektivt återanvända connections, varför man aldrig själv skall behålla en connection öppen längre än nödvändigt.

  Du skall därför alltid öppna (och stänga) databaskopplingen, alltså connection-objektet, i varje script som behöver komma åt databasen. Det är utan tvekan det effektivaste sättet!

   

  Dirigera om vid tillägg i databas

  Vid uppdatering och framförallt vid tillägg är det en god idé att alltid länka formuläret som ligger till grund för uppdateringen till en sida som endast innehåller scriptkod och som på slutet gör en omdirigering till en annan sida. ASP-scriptet som tar emot formulärets data och uppdaterar databasen skapar alltså ingen html-kod, utan för vidare besökaren till en annan webbsida.

   

  Med en sådan metod undviker man felmeddelanden som "Denna sida är inte aktuell längre" och frågor såsom "Skall informationen postas igen?" som kan leda till att samma information oavsiktligt läggs till fler gånger. Detta är saker som annars lätt uppstår om man efteråt använder Bakåt- och Framåt-knapparna i webbläsaren.

   

  Omdirigeringen görs sist i ASP-scriptet med hjälp av Response-objektets Redirect-metod.

   

  Response.Redirect "lista.asp"

   


  Använd räknare

  För att identifiera rader i en databastabell bör alla tabeller innehålla en räknare. En räknare är en kolumn vars värde automatiskt underhålls av Access när nya rader läggs till. Om man direkt efter addering av en ny rad behöver veta den nya radens värde i denna kolumn kan man utnyttja det faktum att alla nya rader i ett recordset placeras sist. Det räcker alltså att göra en MoveLast efter Update för att ta reda på värdet.

   

  rs.Update
  rs.MoveLast
  Response.Redirect "view.asp?id=" & rs("ID")

 • 0
  Avatar
  Bluerange

  MS SQL inställningar

   

  Den här guiden behandlar hur man anslutet till en Microsoft SQL Server-databas hos Bluerange. Detta förutsätter att du har tillgång till produkten Microsoft SQL Server Management Studio.


  Starta programmet Microsoft SQL Server Management Studio. En inloggningsruta dyker upp. Fyll i den enligt bilden nedan med de uppgifter ni erhållit av Bluerange.

   

  sql1.png

   

  Klicka sedan på "Options >>" och välj "Connection Properties". Fyll i ert databasnamn enligt bilden nedan i rutan "Connect to database".

   

  sql2.png

   

  Välj sedan fliken "Login" igen och klicka på "Connect".

   

  sql3.png

   

  Ni är nu ansluten till Microsoft SQL Server hos Bluerange.

Artikeln är stängd för kommentarer.
Powered by Zendesk