Följ

Publicera dina webbsidor

I den här sektionen har vi samlat information som är relaterat till att publicera din webbplats. Här hittar du information och steg-för-steg instruktioner för att använda några av de vanligaste ftp-programmen.


Rekommendationer

Saker att tänka på i samband med att du publicerar dina webbsidor och några bra tips om katalogerna "/priv" och "/scripts". Läs mer


Guide till FileZilla

Vi har satt samman en enkel guide FTP-programmet FileZilla.

 

 

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp
Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

2 Kommentarer

 • 0
  Avatar
  Bluerange

  Guide till FileZilla (FTP)

   

  Här presenterar vi en enkel guide till ftp-programmet FileZilla. Programmet är gratis och finns att hämta här .

   

  filezilla1.png


  Tryck på den markerade knappen på bilden ovan för att lägga till ditt FTP-konto som bokmärke.

   

  filezilla2.png

   

  - Tryck på Ny plats och döp ditt FTP-konto till förslagsvis domännamnet (ex. bluerange.se eller domain.se)
  - Fyll sedan i det värdnamn som står i e-brevet från Bluerange (ex. www.dindoman.se eller www.yourdomain.com) följt av portnummer 21.
  - Fyll sedan i det användarnamn och lösenord som står i e-brevet från Bluerange.
  - Klicka sedan på fliken Avancerat högst upp i rutan.
   

  filezilla3.png

   

  - Fyll i standardkatalog (fjärrkatalog) som står i e-brevet från Bluerange.
  - Tryck på knappen ”Anslut”.
   

  filezilla4.png

   

  - Anslutningen mot ert FTP-konto börjar och era filer på servern dyker upp i den högra rutan.
  - Rutan till vänster är filerna är den lokala datorn.

   

  filezilla5.png

   

  - Leta upp katalogen eller filen ni önskar kopiera från den lokala datorn till ert FTP-konto.
  - Högerklicka på katalogen eller filen och välj ”Skicka”.
  - FileZilla kommer då att påbörja överföringen av era filer till FTP-kontot.

 • 0
  Avatar
  Bluerange

  Rekommendationer vid webbpublicering


  Vi börjar med att anta att du kan skicka dina webbsidor med ett FTP-program till din webbserver enligt de inställningar du fått i samband med att din webbplats blev klar hos oss. Mer information om hur du publicerar med olika program finns i artikeln Publicering med FTP och dess underartiklar.

   

  Startsidan

  Startsidan eller indexsidan är den sida som visas om ingen specifik webbsida anges i adressen. Följande filnamn kan användas för startsidan. Om flera filer enligt denna uppställning existerar kommer den första som hittas enligt ordningen nedan att visas.

   

  • index.asp
  • index.aspx
  • index.php
  • index.htm
  • index.html

   

  Bläddring är alltid avstängd för webbplatsens rot och alla dess undermappar. Det betyder att om ingen av ovanstående filer existerar kommer ett felmeddelande av typen "Directory listing denied" eller "Åtkomst nekad" att visas.

   

  Felaktiga länkar

  Vid produktionen av en webbplats finns ju alltid risken att man skapar länkar till webbsidor som inte finns. I dag innehåller de flesta webbsideprogram funktioner för att upptänka sådana felaktigheter i din webbplats. Skulle felaktiga länkar ändå uppstå kommer besökaren att få en felkod av typen "404 File not found" och det är ju inte speciellt upplysande.

   

  Ett fall som kanske är vanligare och som man ofta glömmer är också att en sökmotor som t.ex. Google tidigare har varit inne och genomsökt webbsidor i din webbplats som nu inte finns längre eller som bytt namn. En besökare som får träff på en sådan sida hos Altavista får också nöja sig med detta felmeddelande när han eller hon försöker komma in i din webbplats.

   

  Av dessa anledningar finns det ofta anledning att dra nytta av möjligheten att ersätta detta tråkiga felmeddelande med en egen webbsida som för besökaren till startsidan i stället. Detta är en funktion som alla våra webbhotellkunder har tillgång till.

   

  Inkluderade filer

  Om viss information upprepas på många sidor kan det vara bra att känna till något som vi kallar för "server side includes". Denna funktion kräver dock ett Standardabonnemang. Det fungerar i alla asp-script eller webbsidor med filändelsen "shtm" eller "shtml".

  Med en "server side include" i HTML-koden kan innehållet från en annan fil infogas på denna plats i webbsidan. Det ser ut på följande vis:

   

  <!--#include file="sidhuvud.htm"--> 


  Innebörden av detta är att innehållet i filen "sidhuvud.htm" kommer att infogas där denna kod finns i webbsidan.

   

  Ej åtkomliga filer i "/priv"

  Om webbplatsen innehåller filer som en besökare inte på något sätt skall kunna komma åt skall du placera dem i en mapp med namnet "priv" i webbplatsens rot. För denna mapp är alla läsrättigheter över http borttagna.

   

  Exempel på lämpliga filer att placera i "/priv" är därför databasfiler (*.mdb) eller andra text- och datafiler som asp-script öppnar och skriver till. Ingen bör ha möjligheten att hämta sådana filer, men det är förstås inga problem för asp-script i andra delar av webbplatsen att komma åt filerna.

   

  Observera att mappen "priv" inte skapas automatiskt, men att om du själv skapar en mapp med detta namn kommer den automatiskt att sakna läsrättigheter över http.

   

  Allmänna script i "/scripts"

  En speciell virtuell mapp som finns i roten för alla webbplatser är "scripts". Du kan inte se denna mapp och om du skapar en mapp med detta namn i din webbplats kommer filerna i den ändå inte att vara åtkomliga.

   

  I stället är sökvägen "/script" över http styrd till en gemensam plats i webbservern som du inte kommer åt. Här placerar vi gemensamma script som du kan använda i din webbplats. Ett exempel på ett sådant script är FormMail som kan användas för att skicka e-brev från webbformulär. Alla webbplatser har därför tillgång till detta script genom sökvägen "http://www.dittegetdomannamn.se/script".

Artikeln är stängd för kommentarer.
Powered by Zendesk